ÜRÜNLER


MEDİA TİP ENERJİ ÜNİTELERİ


PANEL TİP ENERJİ ÜNİTELERİ


LABORATUVAR MOBİLYALARI


ÇEKER OCAKLAR


STERİL KABİN


DEPOLAMA ÜNİTELERİ


EGZOZ TAHLİYE SİSTEMLERİ


SERVİS ÜNİTELERİ


HASSAS TARTIM MASALARI

Zemin Üstü Montajlı Panel Tip Servis Kolonları

Panel Tip Servis Kolonları nın taşıyıcı kısmı 30 x 60 x 2 mm kutu profilden, ön paneller ve ara traversleri ise Galvaniz sacdan üretilmiş ve anti asit epoxy boya ile boyandıktan sonra 200 derecede fırınlanmıştır. Kolon genişlikleri 375 x 80 / 400 x 80 / 450 x 80 / 500 x 80 / 600 x 80 mm olup, yükseklikleri de muhtelif ölçülerdedir.

Kullanım özellikleri Mediacell Tip Servis kolonları ile benzer olup sadece fiziksel yapısı farklıdır.

Panel Tip Servis kolonları, yine kendisi ile fiziksel özelliklere sahip, Panel Tip Servis üniteleri ile birlikte kullanılır. Bu modelde Tezgah üstü montajlı tip olmayıp tamamı ile Zemin üstü montajlıdır .
Yükseklikleri de bağlı oldukları tezgahların ve Tavanın yüksekliğine göre değişkenlik gösterir.

Gövde bloğu, içerisinden Tavandan inecek Gaz, Su, Elektrik vb. servis hatlarının sistemli bir şekilde monte edilecek tarzda dizayn edilmiştir.

Ön paneller ise gövde bloğundan bağımsız olarak, yine gövde bloğunun ön yüzüne geçme ve vidalı monte edilecek şekilde tasarlanmış olup, Ana kesici vanalar, Elektrik sigorta kutuları, Şarteller, Gaz Regülatörleri ve benzeri kesiciler bu panellere monte edilirler.

Panel Tip Zemin Üstü Servis Kolonu

Tezgahlarda kullanılması muhtemel Teknik Gazların, cihazlara en uygun basınçta verilebilmesi için gerekli Düşük Basınç Regülatörleri ve ana kesici vanalar Servis Kolonlarına güvenle monte edilip, gerektiğinde kolayca müdahale edilebilir.

Tavandan inecek Gaz ve Elektrik hatlarının emniyetli ve sistematik bir şekilde tezgahlara indirilmesi, Panellerdeki Ana sigorta kutuları ve Regülatörlerle bağlantılarının yapılması artık çok daha kolay.

Panel Tip Kolonları Teknik Özellikleri

Panel Tip Zemin Üstü Servis Ünitesi

Panel Tip Servis Ünitelerinin taşıyıcı kısmı 30 x 60 x 2 mm kutu profilden, ön paneller ve ara traversleri ise Galvaniz sacdan üretilmiş ve anti asit epoxy boya ile boyandıktan sonra 200 derecede fırınlanmış Servis Ünitesi tipidir.

Panel Tip Servis üniteleri genel olarak;
• Taşıyıcı Konstrüksiyon 
• Ön paneller
• Raflar

olmak üzere üç bölümden oluşur. Taşıyıcı Konstrüksiyon, Servis kolonları vasıtası ile Tavandan inecek Gaz, Su, Elektrik vb. servis hatlarını sistemli ve emniyetli bir şekilde tezgahlara dağıtacak tarzda dizayn edilmişlerdir. İç yatay taşıyıcıları ile hem sistemin montajını ve hem de içerisinden geçecek tesisatlarının sistemli bir şekilde dağılımı sağlanır. Sistem tamamen demontedir.

Ön paneller ise yine, Gaz, Su, Elektrik armatürlerinin monte edileceği bölümlerdir. Tezgah boyları ve Enerji ünitesi yüksekliklerine göre standart ölçülerde üretilmiştir. Ön panellerin Taşıyıcı Konstrüksiyona bağlantısı ise yine kendi bağlantı parçaları olan Alt ve üst yatay panellerle yapılır. Gerektiğinde kolayca sökülüp takılabilecek şekilde demonte olarak üretilmiştir.

Raflar, Mediacell Tip Servis ünitelerinde ki gibi metal olmayıp 8 mm kalınlığında kırılmalara karşı emniyetli Tamperli camdır. Cam kenarları rodajlı olmanın ötesinde ayrıca kauçuk koruyucuları vardır. Özel üretilmiş raf ayakları ile Taşıyıcı konstrüksiyona monte edilirler.Gerektiğinde Ünite tipine göre tek veya çift raf yapılabileceği gibi , Raf yapılmayıp bu kısma asma dolaplar asılabilir.

Zemin Üstü Montajlı Panel Tip Servis Üniteleri

Panel Tip Servis Üniteleri Teknik Özellikleri